Transaction Details:

Hash 0a48b18f4e3e8231f96292c74d6c75661a000f8f8106bf92db60997e7af4ec8c
Blockhash 2a7e5a3bf3b65fb782d45777a9e32c4455cebfa6e3f57180c08102560d9f70ad
Blocktime 2018-07-04 10:57
Confirmations 497818

Inputs

Index Previous Output Address
0 557b97264a5319a72bf5f159321188f592f2ec62336ff14f3434e43506bbf333:1 b'2QTa5N4aeSrCB2MLoPdPF4AsTjstJgcLTnd'

Outputs

Index Redeemed in Address Amount
0 Not yet redeemed N/A 0 CBL
1 4a5ee7ab403f02afe24aba533efecc6f4610acf5b51786ae724c8f1477354f4c 2QTa5N4aeSrCB2MLoPdPF4AsTjstJgcLTnd 99.99949757 CBL
{
"txid": 0a48b18f4e3e8231f96292c74d6c75661a000f8f8106bf92db60997e7af4ec8c,
"time": 1530701870,
"blocktime": 1530701870,
"blockhash": 2a7e5a3bf3b65fb782d45777a9e32c4455cebfa6e3f57180c08102560d9f70ad,
"confirmations": 497818,
"vin ": [
{
"txid": 557b97264a5319a72bf5f159321188f592f2ec62336ff14f3434e43506bbf333
"vout": 1
"scriptSig": {'asm': '3045022100a48776a1ff840bffc043926f13b637017d2fc06d7f2bafb2cb4d0a99455f273502203ec5b0a42d0b1f1a568a4a969beb976ac9be263bb66f619f5e437d7a04b5a61701 03f4157f5bbcf4594cb612f878fa622f4fa99713ebd638179751679d259fb49e38', 'hex': '483045022100a48776a1ff840bffc043926f13b637017d2fc06d7f2bafb2cb4d0a99455f273502203ec5b0a42d0b1f1a568a4a969beb976ac9be263bb66f619f5e437d7a04b5a617012103f4157f5bbcf4594cb612f878fa622f4fa99713ebd638179751679d259fb49e38'}
"sequence": 4294967295
}
],
"vout ": [
{
"value": 0
"n": 0
"scriptPubKey": {
"asm": 73706b65164ff70a0a0153ccf31bbaf3f020c19d OP_DROP 73706b6b4343327a507968545051694846 OP_DROP 73706b6b4354654644584c6d3642504a71 OP_DROP 73706b6b43444b776f4562656a5268456e OP_DROP 73706b6b4352634b68553852744e67467a OP_DROP 73706b6602 OP_DROP OP_RETURN 7b69057469746c65536916d4b5d680d5a1d5b6d5a5d5acd5ab20d5a5d5b62e2e2e6907746f70686173685369406434383463613535303263613330353937653030663638393439303662393364313637343032383437626331363865303061626135663431393562363037353869046d6574615b7b6904646174617b690567656e726553692a52454c4947494f4e202f2043687269737469616e204d696e6973747279202f204576616e67656c69736d690a626f6f6b466f726d617453690545426f6f6b690840636f6e74657874536911687474703a2f2f736368656d612e6f7267690d6e756d6265724f665061676573692869046973626e53690d39373833393537393232323336690a696e4c616e67756167655369026879690e656e636f64696e67466f726d61745369146170706c69636174696f6e2f657075622b7a6970690870726f76696465727b69046e616d6553690843726166742041476905407479706553690c4f7267616e697a6174696f6e7d69054074797065536904426f6f6b690d646174655075626c697368656453690a323031342d30352d313269097075626c69736865727b69046e616d65536912476f7370656c204d656469656e20652e562e6905407479706553690c4f7267616e697a6174696f6e7d6906617574686f727b69054074797065536906506572736f6e69056e616d653a53690d506574726120536368616164747d69086b6579776f726473534901c4d5b0d5a1d5bed5a1d5bfd6842c20d5b0d5abd5bdd5b8d682d5bd20d684d680d5abd5bdd5bfd5b8d5bdd5a82c20d5a1d5bed5a5d5bfd5a1d680d5a1d5b6d5a82c20d5a1d5bed5a5d5bfd5a1d680d5a1d5b6d5a1d5afd5a1d5b6d5b8d682d5a9d5b5d5b8d682d5b6d5a82c20d5a1d5bdd5bfd5bed5a1d5ae2c20d5a5d680d5afd5abd5b6d6842c20d5b0d5a1d5bed5a5d680d5aad5a1d5afd5a1d5b620d5afd5b5d5a1d5b6d6842c20d5b0d5a1d5bed5a5d680d5aad5b8d682d5a9d5b5d5b8d682d5b62c20d683d680d5afd5b8d682d5a9d5b5d5b8d682d5b62c20d683d680d5afd5b8d682d5a9d5b5d5b8d682d5b62c20d684d680d5abd5bdd5bfd5b8d5b6d5b5d5a12c20d5a1d5bcd5a1d684d5a5d5acd5b8d682d5a9d5b5d5b8d682d5b6d5a82c20d683d680d5afd5b8d682d5a9d5b5d5b8d682d5b62c20d5b8d682d680d5a1d5ad2c20d5a5d680d5bbd5a1d5b6d5afd5b8d682d5a9d5b5d5b8d682d5b62c20d5abd5b4d5a1d5bdd5bfd5a820d5afd5b5d5a1d5b6d684d5ab2c20d684d680d5abd5bdd5bfd5b8d5bd2c20d5bdd5b8d682d680d5a220d5b0d5b8d5a3d5abd5b62c20d5b6d5a5d680d5b8d682d5b4d5a82c20d5a2d5b8d682d5aad5ab2c20676f7370656c7d6906736368656d6153690a736368656d612e6f726769096d65646961747970655369136170706c69636174696f6e2f6c642b6a736f6e7d5d7d
"hex": 1473706b65164ff70a0a0153ccf31bbaf3f020c19d751173706b6b4343327a507968545051694846751173706b6b4354654644584c6d3642504a71751173706b6b43444b776f4562656a5268456e751173706b6b4352634b68553852744e67467a750573706b6602756a4d19047b69057469746c65536916d4b5d680d5a1d5b6d5a5d5acd5ab20d5a5d5b62e2e2e6907746f70686173685369406434383463613535303263613330353937653030663638393439303662393364313637343032383437626331363865303061626135663431393562363037353869046d6574615b7b6904646174617b690567656e726553692a52454c4947494f4e202f2043687269737469616e204d696e6973747279202f204576616e67656c69736d690a626f6f6b466f726d617453690545426f6f6b690840636f6e74657874536911687474703a2f2f736368656d612e6f7267690d6e756d6265724f665061676573692869046973626e53690d39373833393537393232323336690a696e4c616e67756167655369026879690e656e636f64696e67466f726d61745369146170706c69636174696f6e2f657075622b7a6970690870726f76696465727b69046e616d6553690843726166742041476905407479706553690c4f7267616e697a6174696f6e7d69054074797065536904426f6f6b690d646174655075626c697368656453690a323031342d30352d313269097075626c69736865727b69046e616d65536912476f7370656c204d656469656e20652e562e6905407479706553690c4f7267616e697a6174696f6e7d6906617574686f727b69054074797065536906506572736f6e69056e616d653a53690d506574726120536368616164747d69086b6579776f726473534901c4d5b0d5a1d5bed5a1d5bfd6842c20d5b0d5abd5bdd5b8d682d5bd20d684d680d5abd5bdd5bfd5b8d5bdd5a82c20d5a1d5bed5a5d5bfd5a1d680d5a1d5b6d5a82c20d5a1d5bed5a5d5bfd5a1d680d5a1d5b6d5a1d5afd5a1d5b6d5b8d682d5a9d5b5d5b8d682d5b6d5a82c20d5a1d5bdd5bfd5bed5a1d5ae2c20d5a5d680d5afd5abd5b6d6842c20d5b0d5a1d5bed5a5d680d5aad5a1d5afd5a1d5b620d5afd5b5d5a1d5b6d6842c20d5b0d5a1d5bed5a5d680d5aad5b8d682d5a9d5b5d5b8d682d5b62c20d683d680d5afd5b8d682d5a9d5b5d5b8d682d5b62c20d683d680d5afd5b8d682d5a9d5b5d5b8d682d5b62c20d684d680d5abd5bdd5bfd5b8d5b6d5b5d5a12c20d5a1d5bcd5a1d684d5a5d5acd5b8d682d5a9d5b5d5b8d682d5b6d5a82c20d683d680d5afd5b8d682d5a9d5b5d5b8d682d5b62c20d5b8d682d680d5a1d5ad2c20d5a5d680d5bbd5a1d5b6d5afd5b8d682d5a9d5b5d5b8d682d5b62c20d5abd5b4d5a1d5bdd5bfd5a820d5afd5b5d5a1d5b6d684d5ab2c20d684d680d5abd5bdd5bfd5b8d5bd2c20d5bdd5b8d682d680d5a220d5b0d5b8d5a3d5abd5b62c20d5b6d5a5d680d5b8d682d5b4d5a82c20d5a2d5b8d682d5aad5ab2c20676f7370656c7d6906736368656d6153690a736368656d612e6f726769096d65646961747970655369136170706c69636174696f6e2f6c642b6a736f6e7d5d7d
"type": nulldata
},
"items": [
{'type': 'stream', 'name': 'iscc', 'createtxid': '9dc120f0f3ba1bf3cc53010a0af74f164961f37595bdd9a89b5064e60304c070', 'streamref': '22580-300-49565', 'publishers': ['2QTa5N4aeSrCB2MLoPdPF4AsTjstJgcLTnd'], 'keys': ['CC2zPyhTPQiHF', 'CTeFDXLm6BPJq', 'CDKwoEbejRhEn', 'CRcKhU8RtNgFz'], 'offchain': False, 'data': {'json': {'title': 'Երանելի են...', 'tophash': 'd484ca5502ca30597e00f6894906b93d167402847bc168e00aba5f4195b60758', 'meta': [{'data': {'genre': 'RELIGION / Christian Ministry / Evangelism', 'bookFormat': 'EBook', '@context': 'http://schema.org', 'numberOfPages': 40, 'isbn': '9783957922236', 'inLanguage': 'hy', 'encodingFormat': 'application/epub+zip', 'provider': {'name': 'Craft AG', '@type': 'Organization'}, '@type': 'Book', 'datePublished': '2014-05-12', 'publisher': {'name': 'Gospel Medien e.V.', '@type': 'Organization'}, 'author': {'@type': 'Person', 'name:': 'Petra Schaadt'}, 'keywords': 'հավատք, հիսուս քրիստոսը, ավետարանը, ավետարանականությունը, աստված, երկինք, հավերժական կյանք, հավերժություն, փրկություն, փրկություն, քրիստոնյա, առաքելությունը, փրկություն, ուրախ, երջանկություն, իմաստը կյանքի, քրիստոս, սուրբ հոգին, ներումը, բուժի, gospel'}, 'schema': 'schema.org', 'mediatype': 'application/ld+json'}]}}}
]
},
{
"value": 99.99949757
"n": 1
"scriptPubKey": {
"asm": OP_DUP OP_HASH160 70f3924b82ad8ba9ca4b38ee85a83bd99c142f9f OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG
"hex": 76a91470f3924b82ad8ba9ca4b38ee85a83bd99c142f9f88ac
"reqSigs": 1
"type": pubkeyhash
"addresses": ['2QTa5N4aeSrCB2MLoPdPF4AsTjstJgcLTnd']
}
}
]
}